Nepal Purbadhar

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

#अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्यो #न्यूनतम कार्यक्रमको #कार्ययोजना

अर्थतन्त्र
अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्यो न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना

अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्यो न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ